Modernizace D35 Mohelnice - Olomouc

Dne 12. září proběhla prezentace záměru Ředitelství silnic a dálnic s cílem modernizovat stávající tah dálnice D35, k níž byli přizváni starostové dotčených obcí – Loštice, Palonín, Moravičany, Bílá Lhota, Mladeč, Litovel, Haňovice, Náklo, Příkazy, Skrbeň a Křelov.

Hlavním záměrem bude zvýšení kvality uvedeného tahu do doby rekonstrukce a přestavby ve vzdálenějším výhledu. Komunikace se doplní o prvky, které zvýší bezpečnost provozu na dálnici a zároveň sníží nepříznivé účinky z provozu na okolí. Předmětem díla bude především výstavba protihlukových clon na ochranu obyvatelstva proti hluku – např. v Mladči, Nasobůrkách, Unčovicích nebo Nákle. Dále stavba 39 km oplocení s cílem omezit střety vozidel se zvěří; vybudování 89 bezpečnostních zálivů jako opatření pro bezpečné odstavení vozidel v případě poruch; vybavení dálnice telematickými systémy, které zajistí potřebnou asistenci řidičům a sběr informací o podmínkách provozu na dálnici pro útvary správy a údržby dálnice (24 hlásek SOS, meteostanice a kamerové systémy). Součástí záměru je i vybudování ekoduktů v oblasti CHKO Litovelské Pomoraví – např. v Mladči. S realizací se začne nejpozději do dvou let.