Otevření služeb KADEŘNICTVÍ, POHOSTINSTVÍ a MASÁŽE

Vážení přátelé, spoluobčané, hosté, dovolte mi přivítat vás na dnešním slavnostním otevření služeb pohostinství, kadeřnictví a masáže.
Při této příležitosti bych chtěl mezi námi přivítat: pana Ing. Ladislava Vitoula a paní Jitku Vitoulovou, MBA, náměstka hejtmana OL kraje pana Mgr. Dalibora Horáka, projektanta této přestavby pana Ing. Jana Bomberu, starostu obce Luká Františka Lakomého s manželkou, stavitele pana Mikmeka, zastupitele obce Mladeč a v neposlední řadě také bývalé zaměstnance Obecního úřadu v Mladči paní Alenu Krškovou a pana Jiřího Zendulku. Vítám zde také paní Janu Zapletalovou Schmidovou, která zde povede kadeřnictví, paní Jitku Škrabalovou, která bude vaší masérkou a pana Martina Klusta, který bude vedoucím našeho nového Hostince u Zlaté křepelky. Všem bych jim rád popřál, aby se jim zde líbilo a práce se jim dařila. Když dovolíte, ženám bych rád předal jako poděkování květinu.
Podařilo se nám nejen získat tento dům do vlastnictví obce, ale i celkem rychle zprovoznit služby, které doposud v obci chyběly. Doufám, že přispějí ke spokojenosti a pohodlí naších občanů nejen svou kvalitou, ale i jejich snadnou dosažitelností, když za nimi již nebude nutno dojíždět mimo obec. Poděkování patří také Pivovaru Litovel a panu Kosteleckému za podporu této akce. A po slavnostním přestřižení pásky bych Vás rád pozvat k malému pohoštění.