Sběr nebezpečného odpadu

Firma EKO UNIMED oznamuje, že v sobotu 21. 9. 2019 proběhne v obci Mladeč sběr nebezpečného odpadu a to v těchto termínech:

8:00 – 8:30 Sobáčov u mlýna
8:45 – 9:15 Mladeč areál družstva
9:25 – 9:35 Mladeč Vápenka
9:50 – 10:00 Nové Zámky