Třídění odpadu v roce 2016

Informace o množství odpadu, který obec vytřídila v roce 2016 a předala k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které obec vyfakturovala a obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s.