Historie Sokola

Myšlenka založení Sokola v Mladči vznikla kolem roku 1919. Přičiněním mladečského učitele Aloise Mackrleho se 12. října 1919 uskutečnila ustavující valná hromada místní sokolské jednoty. Předcházela jí „tělocvičná hodina“, která se tak stala prvním veřejným vystoupením mladečských bratří. Po cvičení byl proveden soupis nového členstva. Přihlásilo se 31 mužů a 14 žen, zaspáno bylo též 16 dorostenců, 5 dorostenek, 18 žáků a 12 žaček, celkem tedy 96 členů. Prvním starostou mladečského Sokola byl zvolen řídící učitel Pavel Dvořák a náčelníkem Ladislav Malínek. Cvičení byla zahájena 20. října a konala se pravidelně v sále hostince Arnošta Vitoula na „Křepelce“. Od samého počátku se členové Sokola aktivně zapojili do kulturního a veřejného života obce.

Nedílnou součástí kulturního života obce se ve 20. a 30. letech stala ochotnická představení mladečské sokolské jednoty.

V období II. světové války činnost jednoty ustala a nakonec byla zakázána. Teprve v roce 1959 byly v obci založeny oddíly odbíjené a stolního tenisu. Oba se postupně zapojily do mistrovských soutěží a členové oddílu odbíjené se v roce 1960 stali přeborníky v rámci litovelského okresu. Kromě toho se mladečstí věnovali až do roku 1968 pouze příležitostné rekreační kopané.  Dne 23. července 1968 byl v Mladči ustanoven oddíl kopané a do mistrovských soutěží bylo přihlášeno mužstvo mužů.

V současné době hraje TJ Sokol Mladeč v rámci III. třídy.