Žádosti občanů dle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2018

Žádost 1-2018 dluh 300 dní po splatnosti

Rok 2017

Žádost 1-2017 - Investice
Žádost 2-2017 - Šikanózní žádosti
Žádost 3-2017 - Způsob realizace třídění a nakládání s odpady
Žádost 4-2017 - Základní informace o soustavě VO
Žádost 5-2017 - Obalová společnost
Žádost 6-2017 - Problémy s ptactvem
Žádost 7-2017 - Sociální bydlení


Rok 2016

Žádost 2/2016
Žádost 1/2016

Rok 2015

Oznámení Finančního úřadu v Litovli
Žádost 3/2015 - Činnost rady
Žádost 2/2015 - Nakládání s veřejnými prostředky
Žádost 1/2015 - Investiční akce

Rok 2014

Žádost 1/2014

Rok 2013

Žádost 2/2013
Žádost 1/2013

Rok 2012

Žádost 8/2012
Žádost 7/2012
Žádost 6/2012
Žádost 5/2012
Žádost 4/2012
Žádost 3/2012
Žádost 2/2012
Žádost 1/2012

Rok 2011

Žádost 1/2011
Žádost 2/2011