Mladečské jeskyně

Vchod do Mladečských jeskyní se nalézá na zsz. okraji obce, 250 m od jejího centra, odkud k němu vede pohodlná nově zrekonstruovaná dlážděná cesta. Jeskynní soustava se rozkládá v hlavním směru JZ - SV v okrajové části východního výběžku vápencového hřbetu Třesín 345 m. n. m., pod povrchem "Plavatiska".

Datum objevu a zpřístupnění:

U objevu jeskyní jsou uváděny roky: 1815, 1826, 1828.
Zpřístupnění po r. 1921 Krajinskou musejní společností v Litovli, znovu zpřístupnění v r. 1951 se značnými úpravami.
Celková délka jeskynního systému: 1.080 m
Zpřístupněno, délka návštěvní trasy: 380 m

Denivelace jeskyně:

Strop "Křižovatka" - 263,55 m. n. m.; dno jezírka v "Jezerní jeskyni" - 236,47 m. n. m.; výškový rozsah jeskyně tak činí - 27,08m.

Charakter a stav návštěvní turistické trasy:

Chodníky v jeskyních jsou v celé délce návštěvní trasy vybetonovány, výškové rozdíly sestupů a výstupů jsou opatřeny schodišti odpovídajících stupnic. Na všech otevřených místech do nižších nebo vyšších částí jeskyní je trasa zabezpečena zábradlím nebo kamennými zídkami. Celá trasa je bezpečná a turisticky nenáročná.

Provozní doba v Mladečských jeskyních:

leden – březen, listopad pondělí až pátek, pevný vstup v 10.00 a ve 13.00

duben – každý den mimo pondělí od 9.00 do 15.30

květen – srpen každý den mimo pondělí od 9.00 do 16.30

září – každý den mimo pondělí od 9.00 do 16.00

říjen – každý den mimo pondělí od 9.00 do 15.00

doba trvání prohlídky jeskyní: cca 40 minut

Vstupné:

plné 160,- Kč, senioři 65+ 130,- Kč, zlevněné 100,- Kč

Kontakt:

Telefon: +420 585 347 148
Webové stránky
Email:
mladec@caves.cz

Závěrem již jen dovětek z Průvodce Mladečskými jeskyněmi z roku 1920:
„Netřeba podotýkati, že i jinak je v Mladečských jeskyních náležitě postaráno o pohodlí a posilnění hostů.“

Přijďte a sami se přesvědčte o tom, jak krásné a pozoruhodné jsou Mladečské jeskyně.