Historie Mladče


1350

První písemná zmínka o Mladči (Markétka z Mladče – první známá držitelka obce)

1351

První písemná zmínka o Sobáčově (vladyka Zdeněk z Pateřína – první známý držitel části Sobáčova)

1371

Připojení Mladče k úsovskému panství

1371

První písemná zmínka o mlýně v Sobáčově (nejstarší doložený mlýn na Litovelsku)

1389

Vilém z Pateřína – první známý držitel celého Sobáčova

1407

První písemná zmínka o mlýně v Mladči

1408

První písemná zmínka o krčmě v Sobáčově při zemské cestě

1448-1533

Mladeč v majetku pánů z Vlašimi

1474

Uzavření tzv. „Řimické smlouvy“

1497

Potvrzení „Řimické smlouvy“ králem Vladislavem II.

1436-1590

Sobáčov v Majetku Zoubků ze Zdětína

1481

Sobáčov se stal poddanskou vsí chudobínského panství

1533-1597

Mladeč v majetku pánů z Boskovic

1557

Účast císaře Rudolfa II. a jeho bratra Matyáše na honu v lese Doubrava

1597-1848

Mladeč v majetku Liechtenštejnů

1604-1622

Sobáčov v majetku Bukůvků z Bukůvky

1631

Mladeč dostala od své vrchnosti vesnickou pečeť

1672

Sobáčov dostal od své vrchnosti vesnickou pečeť

1685-1802

Sobáčov v majetku pánů z Wittenu

1730-1733

Velká barokní přestavba původního loveckého zámečku na Nových Zámcích

1783

Přifaření Sobáčova od Choliny k Chudobínu

1802-1848

Sobáčov v majetku Terschů

1812-1820

Klasicistní přestavba novozámeckého zámku po požáru v roce 1805

1826

Objeveny Mladečské jeskyně

1848

Zrušení poddanství a roboty

1848

Návštěva Karla Havlíčka Borovského v Sobáčově

1850

Připojení osad Nové Zámky a Nový Dvůr k Mladči

1877

Zřízena škola v Mladči

1880

Odloučení Nového Dvora od Mladče

1882

Založen pěvecký spolek „Vlastimil“ v Sobáčově

1886

Založen Sbor dobrovolných hasičů v Mladči

1898

Založeno Rolnické mlékařské družstvo v Mladči

1901

Založena rolnická družstevní mlékárna v Sobáčově

1913

Provedena elektrifikace Mladče

1914

Do provozu uvedena železniční trať Litovel-Mladeč

1918

Slavnostní otevření chaty u Mladečských jeskyní

1919

Na návsi v Mladči vysazena na počest vzniku samostatného čs. státu „Lípa svobody“

1919

Provedena elektrifikace Sobáčova, založeno zemědělské družstvo pro vedení a zužitkování

1919

Založení Sokola v Mladči

1933

Mladečské jeskyně vyhlášeny státní přírodní rezervací

1935

Sjezd rodáků v Mladči

1937

V Sobáčově založen Sbor dobrovolných hasičů

1938

Mladeč v prvním německém záboru

1943

V rámci odbojové akce přerušen kabel dálkového telefonického vedení u Sobáčova

1945

Osvobození Mladče a Sobáčova vojsky 4. Ukrajinského frontu

1946

Založeno Honební společenstvo v Mladči

1956

Založeno JZD v Mladči a Sobáčově

1959

V Mladči založeny oddíly stolního tenisu a odbíjené

1960

K Mladči připojeny obce Sobáčov a Měrotín

1961

Vznik JZD Doubrava se sídlem v Mladči sloučením JZD Sobáčov a Měrotín

1962

Zřízena 5. tanková a automobilní základna Mladeč

1964

Zřízen Ústav sociální péče na Nových Zámcích

1965

Odhalení pamětní desky obětem války v Sobáčově

1967

Otevření nové samoobsluhy v Mladči

1968

V Mladči ustanoven oddíl kopané

1968

Katastrem obce projel peleton Závodu míru P-B-W

1968

V Mladči vysazena „Lípa svobody“

1979

Zrušena škola v Mladči

1980

Napojení Mladče na vodovod

1990

Odloučení Měrotína od Mladče

1994

Plynofikace Mladče a Sobáčova

1994

Mladeč a Sobáčov očima fotografa Jindřicha Štreita

1995

Elektrifikace sídliště Vápenka

1997

„Stoletá voda“

1998

Plynofikace Nových Zámků

1999

Slavnostní kolaudace obnoveného rybníka v Sobáčově

1999

Obci přidělen prapor a znak

2000

Slavnostní posvěcení symbolů obce biskupem Hrdličkou

2001

Slavnostní kolaudace nového parkoviště a ulice k jeskyním v Mladči realizovaných za pomoci fondu Phare

2001

Obec navštívili ministři životního prostředí zemí Visegrádské skupiny

2002

Rekonstruována silnice z Mladče do Nových Zámků

2003

Slavnostní vysvěcení nové kaple sv. Floriana a sv. Barbory arcibiskupem Janem Graubnerem

2005

Kolaudace nové kanalizace a ČOV

2005

Kolaudace podchodu pod silnicí R35, počátek cyklostezky Sobáčov - Víska - Litovel

2005

Rekonstrukce hlavní ulice v Sobáčově