Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Oficiální název: obec Mladeč
 2. Důvod a způsob založení: Veřejná správa, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), v platném znění
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení: 1801682309/0800
 6. IČ: 00299219
 7. DIČ: ---
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 14. Nejdůležitější předpisy
 15. Sazebník úhrad
 16. Výroční zpráva
 17. Seznam organizací
 18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR