Pro turisty

Litovelské Pomoraví je prošpikováno řadou cenných kusů divoké přírody. Nad obcí Mladeč se zvedá stromy porostlý vápencový vrch Třesín (344,9 m n. m.). Výběžek Bouzovské vrchoviny ve svých lesích ukrývá unikátní povrchové krasové jevy i tajuplné Mladečské jeskyně. Ty jsou archeologickým nalezištěm evropského významu, které proslulo především objevem tzv. mladečského člověka aurignacienské kultury, nejstaršího známého člověka moderního typu v Evropě, a  nálezy tak dokládají osídlení už v  nejstarší době kamenné. Třípatrový labyrint chodeb má 1 080 metrů, veřejnosti je však otevřena jen část..

Zavřete oči a představte si mohutný antický chrám

Rytířská síň tvořila součást krajinného areálu a bývala stavbou vybudovanou v podobě antického chrámu se šestnácti jónskými sloupy. Stála na vysoké skále s krásným výhledem a sloužila pro podávání občerstvení při zdejších reprezentačních honech. Po té, co se v roce 1910 prakticky celá zřítila zde můžete obdivovat pouze jeden dochovaný sloup. Místo je to ale pěkné a romantické, ačkoliv díky vzrostlým stromům je dnes výhled minimální. Přesto si zaslouží vaši pozornost a návštěvníkům s fantazií dokáže mnohé prozradit o atmosféře, která zde vládla před lety. Nedaleko Rytířské síně stojí Čertův most. Jde o kamenný oblouk v prostoru mezi skalní stěnou a vedle stojícím skaliskem.