Úřední deska

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Den vyvěšení:4.7.2022
Den sejmutí:12.8.2022
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:-----

Podrobnosti: