Úřední deska

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Den vyvěšení:12.1.2022
Den sejmutí:28.1.2022
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:-----

Podrobnosti: