Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
31.1.2023 - 13.2.2023 Ohlášení 4. zasedání Zastupitelstva obce Mladeč ----- -----
23.1.2023 - 2.2.2023 Pozvánka na členskou schůzi DSO Region Moravská cesta ----- -----
20.1.2023 - 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 1 Obec Mladeč Rozpočet
18.1.2023 - 2.2.2023 Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Mladeč ----- -----
17.1.2023 - 31.12.2023 Výroční zpráva za r. 2022 ----- -----
17.1.2023 - 1.2.2023 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o přírodní památku Pod Templem na období 2023-2028 ----- -----
16.1.2023 - 31.1.2023 Informace Finančního úřadu pro Olomoucký kraj pro poplatníky daně z nemovitých věcí Finanční úřad Oznámení
4.1.2023 - 31.12.2023 Mikroregion Litovelsko - zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. ----- -----
15.12.2022 - 31.1.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obec Mladeč Obecně závazná vyhláška
14.12.2022 - do odvolání Nařízení Státní veterinární správy - opatření k zamezení šíření tzv. "ptačí chřipky" Státní veterinární správa Nařízení
14.12.2022 - do odvolání Rozpočet 2023 Obec Mladeč Rozpočet
14.12.2022 - do odvolání Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 - 2026 Obec Mladeč Rozpočet
1.12.2022 - do odvolání Dodatek č. 3 "Smlouvy o spolupráci obcí při likvidaci komárů" ----- -----
1.12.2022 - 9.6.2023 Informace Státního pozemkového úřadu o zájmu odkoupit pozemky v k. ú. Mladeč ----- -----
25.11.2022 - do odvolání Návrh Rozpočtu na rok 2023 ----- -----
25.11.2022 - do odvolání Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 -2026 Obec Mladeč Rozpočet
13.10.2022 - 31.1.2023 ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ----- -----
22.4.2022 - do odvolání Závěrečný účet obce Mladeč za rok 2021 Obec Mladeč Rozpočet
5.4.2022 - do odvolání Pořizování digitální technické mapy Olomouckého kraje Krajský úřad Informace
16.12.2021 - do odvolání Rozpočet na rok 2022 Obec Mladeč Rozpočet
24.6.2021 - do odvolání Závěrečný účet obce Mladeč za rok 2020 Obec Mladeč Rozpočet
16.6.2021 - do odvolání Zveřejňování dokumentů DSO Region Moravská cesta ----- -----
27.2.2020 - do odvolání Základní informace a odkazy k tématu Koronavirus COVID-19 Krajský úřad -----
22.1.2020 - do odvolání Sdělení-aktuální nákazová situace týkající se ptačí chřipky Státní veterinární správa -----
20.12.2018 - do odvolání Rozpočtové provizorium Mikroregionu LItovelsko na rok 2019 ----- -----
76/18 8.3.2018 - do odvolání písemnosti Správy CHKO Litovelské pomoraví ----- -----
28.2.2018 - do odvolání Mikroregion Litovelsko-zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. MěÚ Litovel -----