Úřední deska

Záměr obce pronajmout pozemky v k.ú. Sobáčov

Den vyvěšení:23.11.2021
Den sejmutí:10.12.2021
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:-----

Podrobnosti: