Obec Mladeč

Oficiální stránky obce Mladeč
Vstup do jeskyní

Vstup do jeskyní

Vyhledávání

Územní plánování

Dosavadní územní plán obce Mladeč byl schválen zastupitelstvem v dubnu 2000. V roce 2016 vyzval Úřad územního plánování obec k jeho aktualizování v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., na 12. zasedání Zastupitelstva obce Mladeč (29. 6. 2017) bylo schváleno usnesení o pořízení nového územního plánu Mladeč. 13. zasedání zastupitelstva ze dne 26. 9. rozhodlo o podání žádosti o pořízení územního plánu a schválilo Ing. Ladislava Rapčáka určeným zastupitelem pro pořízení územního plánu pro spolupráci s pořizovatelem a projektantem.  

Následně proběhlo výběrové řízení na zpracovatele Územního plánu Mladeč  a  v souladu s  rozhodnutím výběrové komise Rada obce Mladeč schválila za zpracovatele veřejné zakázky „Územní plán Mladeč“ Ing. arch. Irenu Čehovskou z Olomouce. Zároveň již od ledna 2017 probíhal příjem žádostí o změnu v územním plánu, což bylo zveřejněno na úředních deskách. Určený zastupitel všechny tehdy přijaté žádosti předal zpracovateli ÚP a úřadu územního plánování. V létě roku 2017 byl Ing. arch. Čehovskou zpracován návrh Zadání Územního plánu Mladeč. K návrhu zadání se v průběhu září 2017 vyjádřily různé orgány, jako např. Krajský úřad Olomouckého kraje, MPO, ŘSD, KHSOC, Státní plavební správa, SŽDC, Národní památkový úřad, Obvodní báňský úřad, AOPK. Krajský úřad uplatnil požadavek na zpracování posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí z důvodu že AOPK oddělení Správy CHKOLP nevyloučila ve svém stanovisku významný vliv koncepce územního plánu na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality. Po doplnění návrhu zadání „Zastupitelstvo obce Mladeč schválilo Zadání Územního plánu Mladeč, jako podklad pro zpracování Návrhu Územního plánu Mladeč“ na svém 18. zasedání dne 1. 11. 2017. Ještě před koncem roku 2017 byly podány další žádosti o změnu v ÚP, ty byly zpracovateli a úřadu předány v lednu 2018.

Následuje zpracování územního plánu ve třech fázích. V první fázi (do 30. 6. 2018) bude pořizovateli předložen návrh územního plánu pro společné jednání. V druhé fázi (do 30. 11. 2018) bude předán zpracovatelem upravený a posouzený návrh územního plánu pro veřejné projednání. Po veřejném projednání bude zpracován výsledný návrh územního plánu. Objednatel Obec Mladeč poté rozhodne o vydání ÚZEMNÍHO PLÁNU (do 31. 5. 2019).

Žádost o dotaci na pořízení územního plánu v rámci dotačního titulu Podpora plánovacích dokumentací pro rok 2018 byla na Ministerstvo pro místní rozvoj odeslána v prosinci 2017 (13. 12.)

19.3.2018 16:43:25 | přečteno 3328x | pavel.zenozicka

Aktuality

 
předchozí další
DSC 0110
001
7 Mladečské jeskyně, provozní budova, foto Ing  J  Flek
2 Mladečské jeskyně Panenská jeskyně, Betlém, foto Petr Zajíček
DSC 0007
008
DSC 3368
034
045
043
DSC 0023
DSC 0051
DSC 3367
048
016
037
DSC 3187
1 Mladečské jeskyně   stalagmit MUMIE, foto Petr Zajíček
3 Mladečské jeskyně   Dóm Mrtvých, rituální obřad, foto Petr Zajíček
DSC 3496
054
072
DSC 0029
040
042

Virtuální prohlídka

obrázek nenalezen
MAS Moravská cestaMikroregion LitovelskoOlomoucký krajSdružení obcí střední MoravyVHS ČerlinkaKIDSOK

Zápatí sloupec 01

Obec Mladeč

Mladeč 78
783 21 Mladeč
www.mladec.cz

Zápatí sloupec 02

telefon: 585 347 144
email: obec@mladec.cz
datová schránka: 62fauwv

Zápatí sloupec 03

úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30 
středa : 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

 
load