Obec Mladeč

Oficiální stránky obce Mladeč
Vstup do jeskyní

Vstup do jeskyní

Vyhledávání

Třídění odpadů Mladeč

Komunální odpad

Směsný komunální odpad je složka odpadu vzniklá po vytřídění papíru, plastu, skla, nápojového kartonu, kovů, nebezpečného odpadu a bio-odpadu (tráva). Zbývající odpad patří do sběrných nádob na směsný komunální odpad – popelnice.

Svoz je prováděn ve 14-denních intervalech, nyní to je pondělí v sudém týdnu, bude i v roce 2015.

Plasty

Ukládají se do žlutých kontejnerů. Plasty by měly být čisté a PET lahve sešlápnuté. Kontejnery jsou umístěny ve všech částech obce. Také je možno vyzvednout na obecním úřadě žluté pytle, kde je možno ukládat rozměrově větší plasty, které se nevejdou do kontejneru. Pytle se ukládají ke vratům u budovy bývalé školy v Mladči nebo v Sobáčově před budovu OÚ.

Nápojové kartony

Nápojové kartony jsou krabice od nápojů – džusy, krabicová vína, kefírová mléka. Tyto obaly je nutno vypláchnout, sešlápnout. Ukládají se do oranžových pytlů, které jsou k vyzvednutí na obecním úřadě. Naplněné se odkládají též před budovy školy v Mladči nebo v Sobáčově k budově OÚ. Nepatří sem tvrdý papír ani lepenka.

Papír

Papírové a lepenkové krabice, noviny a časopisy, knihy, reklamní letáky – odkládejte do modrých kontejnerů. Vše musí být čisté, kartony sešlápnuté.

Kontejnery na papír jsou umístěny ve všech částech obce.

Sklo

Všechno sklo ukládejte do zelených a bílých kontejnerů. Patří zde lahve, tabulové sklo, sklenice od potravin. Do zeleného odkládejte sklo barevné, do bílého bílé – čiré sklo. Za bílé sklo je vyšší odběrní poplatek, pokud je sklo v bílém kontejneru smíchané, je zařazeno jako barevné a jsme krácení na odměnách.

Textil, boty, hračky

Je možno ukládat do kontejneru, který je umístěn ve Mladči u bývalé školy. Textil je nutno vložit do igelitových tašek nebo do sáčků.

Objemný odpad a nebezpečný odpad

Objemný odpad je odpad, který se svým rozměrem nevejde do klasické popelnice – nábytek, matrace, koberce.

Do nebezpečného odpadu patří motorové oleje, barvy, lepidla, kapalné a tuhé chemikálie.

Sběr tohoto odpadu se provádí 2x ročně ve všech částech obce.

Veškerý velkoobjemný a nebezpečný odpad (brzdové kapaliny, barvy, rozpouštědla, biologický rozložitelný odpad, nábytek) je možno odkládat do sběrného dvora v Litovli, ul. Cholinská (na konci ulice vlevo) - je nutno předložit občanský průkaz. Nově je zde možno předávat použité fritovací oleje. Nebere se stavební materiál.

Elektroodpad

Všechen elektroodpad je možno odevzdat bezplatně ve sběrném dvoře v Litovli nebo při sběru 2x ročně v obci. Je třeba odevzdat kompletní lednice, mrazáky, televizory, pračky, myčky.

Drobný elektroodpad

Drobný elektroodpad je možno odevzdat na Obecním úřadě v Mladči. Na chodbě je umístěn kontejner firmy Asekol, kde se ukládají vyřazené varné konvice, feny, holicí strojky, mobily, topinkovače.

Monočlánky

Tyto je možno odevzdat na Obecním úřadě v Mladči.

Tonery

Tyto je možno odevzdat na Obecním úřadě v Mladči.

Bioodpad

Zelený odpad – tráva, listí, odpad ze zahrad – je možno odevzdat ve sběrném dvoře v Litovli.

Kov

Kovový odpad se rovněž vybírá ve sběrném dvoře. Patří zde i drobný kov jako plechovky od potravin, krmiv pro zvířata, kovové zátky apod.

Informace firmy EKO-UNIMED

Naše společnost nabízí plastové popelnice k prodeji za ceny 120 l  a  240 l. V případě nákupu většího množství obcí vám je dovezeme. Občané si ji mohou zakoupit u nás v pracovní době skládky. Na trhu se vyskytují levné výrobky, které jsou vyrobeny z plastů, které jsou v zimě křehké a pokud je popelnice plná těžkého odpadu, dochází k jejímu praskání a zničení.

Proč nenabízíme popelnice kovové? Technika pro výsyp odpadu na svozová auta je vyráběna na výsyp hranatých popelnic (staré “kukačky“ byly vytvořeny na svoz pouze kovových popelnic). Kovové popelnice také vysypeme, ale již může docházet při těžkém obsahu k jejímu drobnému poškození, promáčknutí. Uvítáme, pokud bude občan kupovat popelnici novou, pokud zakoupí plastovou. Navíc oproti kovové mají jistě výhodu, jsou na 2 kolečkách a je s ní dobrá manipulace. Ale my máme popel?! Ano, víme o tom, ale popel může zůstat v kýblu do vychladnutí, pak se vysype do popelnice. Pokud je v kovové popelnici žhavý popel, popelnice nedoutná, ale je teplá, nemůžeme ji ani tak vyvézt, neboť by odpad ve voze zahořel a s ním i svozový vůz. Děkuji občanům, že se chovají zodpovědně a nebudou obec zatěžovat stížnostmi, že jsme jim takovou popelnici nevyvezli.

Opět se během roku objevily spekulace, že při svozu vysypáváme barevné a bílé sklo do jednoho kontejneru! Ano, je to tak, ale nemícháme ho, kontejner má uvnitř příčku, která tyto 2 barvy rozděluje a dokonce se každá příčka otevírá zvlášť i při výsypu. Tento kontejner je z venku označen BOX1 a BOX2. Pokud je ovšem do nádoby na bílé sklo dávají občané sklo i barevné, nemůžeme toto sklo přebírat jako bílé.

Občané třiďte odpad! Tohle slyšíte stále. Jedním z důvodů je i to, že za množství separovaného odpadu vytříděného vaší obcí dostává obec zpět odměnu od společnosti EKOKOM a.s., která se dá použít na opravy, nákupy kontejnerů a opravy sběrných míst separovaného odpadu a jiných věcí pro vás občany. Navíc se tím sníží množství komunálního odpadu, za který každý z vás platí.

Občané se mě také ptali, proč musí třídit do oranžových pytlů tetrapaky a do žlutých plast, když to opět dáme do jednoho auta. Ano, je to tak. Pracovníci skládky tyto pytle počítají a z celkové váhy z obce pak máme rozpočítanou váhu podle počtu pytlů na plast a na tetrapak. Když tetrapak nevytřídíte zvlášť, neumíme ho najít a na třídící lince, kde je návoz dalších několika aut ze širokého okolí, nám nejsou schopni říci, kolik toho tetrapaku vlastně bylo. Takže svůj důvod to má, je to další druh odpadu, který občan vytřídí a EKOKOM a.s. finančně ohodnotí.

S pozdravem

Ing. Kateřina Jakůbková

jednatelka

EKO – UNIMED s.r.o.

14.3.2017 17:40:21 | přečteno 1656x | pavel.zenozicka

Aktuality

 
předchozí další
048
DSC 3368
3 Mladečské jeskyně   Dóm Mrtvých, rituální obřad, foto Petr Zajíček
001
072
037
043
DSC 3367
DSC 0023
054
DSC 0007
016
040
042
DSC 0051
045
7 Mladečské jeskyně, provozní budova, foto Ing  J  Flek
1 Mladečské jeskyně   stalagmit MUMIE, foto Petr Zajíček
DSC 3187
008
DSC 3496
DSC 0110
2 Mladečské jeskyně Panenská jeskyně, Betlém, foto Petr Zajíček
034
DSC 0029

Virtuální prohlídka

obrázek nenalezen
MAS Moravská cestaMikroregion LitovelskoOlomoucký krajSdružení obcí střední MoravyVHS ČerlinkaKIDSOK

Zápatí sloupec 01

Obec Mladeč

Mladeč 78
783 21 Mladeč
www.mladec.cz

Zápatí sloupec 02

telefon: 585 347 144
email: obec@mladec.cz
datová schránka: 62fauwv

Zápatí sloupec 03

úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30 
středa : 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

 
load