Obec Mladeč

Oficiální stránky obce Mladeč
Vstup do jeskyní

Vstup do jeskyní

Vyhledávání

Opravné prostředky

Odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádosti

O odmítnutí žádosti nebo části žádosti, respektive neposkytnutí informace, vydává zpracovatel ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Je-li proti rozhodnutí o neposkytnutí informace podáno odvolání ve smyslu ust. § 16 zákona, rozhoduje nadřízený orgán. Odvolání proti rozhodnutí týkající se informací ve věcech přenesené i samostatné působnosti, se podává prostřednictvím OÚ Mladeč ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání se nelze odvolat.
Jestliže povinný subjekt poskytne neúplné informace nebo nebylo-li vydáno rozhodnutí dle ust. § 15 odst. 1 zákona, může se žadatel domáhat poskytnutí informací či jejich doplnění podáním stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, a to rovněž prostřednictvím OÚ Mladeč ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

24.1.2017 13:29:15 | přečteno 673x | tomas.hornik

Aktuality

 
předchozí další
7 Mladečské jeskyně, provozní budova, foto Ing  J  Flek
3 Mladečské jeskyně   Dóm Mrtvých, rituální obřad, foto Petr Zajíček
001
DSC 3368
DSC 3496
DSC 3187
DSC 0110
DSC 0007
DSC 0051
DSC 3367
034
037
040
DSC 0029
045
072
043
2 Mladečské jeskyně Panenská jeskyně, Betlém, foto Petr Zajíček
DSC 0023
008
1 Mladečské jeskyně   stalagmit MUMIE, foto Petr Zajíček
054
042
048
016

Virtuální prohlídka

obrázek nenalezen
MAS Moravská cestaMikroregion LitovelskoOlomoucký krajSdružení obcí střední MoravyVHS ČerlinkaKIDSOK

Zápatí sloupec 01

Obec Mladeč

Mladeč 78
783 21 Mladeč
www.mladec.cz

Zápatí sloupec 02

telefon: 585 347 144
email: obec@mladec.cz
datová schránka: 62fauwv

Zápatí sloupec 03

úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30 
středa : 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

 
load