Obec Mladeč

Oficiální stránky obce Mladeč
Mladeč.tif

Mladeč.tif

Vyhledávání

Nové Zámky – PSS, p.o.

Foto nové zámky 012

Poslání zařízení

Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb vytváří podmínky a podporu pro důstojný a naplňující život pro dospělé osoby, které si vlivem své nepříznivé situace nemohou sociální služby zabezpečit za pomoci blízké osoby nebo terénními službami.

Zařízení poskytuje pobytové sociální služby spojené s celoročním ubytováním na základě oprávnění (Rozhodnutí o registraci) a to pro tři sociální služby:

  • ü Domov pro osoby se zdravotním postižením
  • ü Domov se zvláštním režimem
  • ü Chráněné bydlení

Celková kapacita zařízení je 143 míst. Služby jsou poskytovány v šesti obcích.

 

Zásady poskytovaných sociálních služeb v zařízení

1. Předcházení a zamezení sociálního vyloučení

Poskytovaná sociální služba směřuje k předcházení a zamezení sociálního vyloučení klienta, podporuje klienta při přiblížení se běžnému životu.

 

2. Zajištění bezpečného prostředí

Pracovníci zařízení respektují práva všech klientů, zachovávají jejich důstojnost a možnost volby s vědomím přiměřeného rizika.

 

3. Individualizace služeb

Služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb a požadavků klienta a možností poskytovatele. Klienti dle svých schopností rozhodují o využití nabídky poskytovaných služeb, pracovníci aktivně klienty při tomto podporují.

 

4. Podpora samostatnosti, aktivizace a rozvoje klientů

Podpora je směřována k rozvoji, aktivizaci, soběstačnosti a seberealizaci klienta. Péče je poskytována klientům, u nichž je zapojení do činnosti omezeno jejich schopnostmi a možnostmi.

 

5. Lidský přístup

Pracovníci zařízení jsou klientovi oporou, rádcem a důvěrníkem.

 

6. Týmová a odborná práce

Zařízení usiluje o týmovou a profesionální práci na všech úrovních poskytované sociální služby. Pracovníci jsou podporováni v odbornosti své profese a v dalším vzdělávání, které umožňuje zvyšování kvality poskytované sociální služby.

 

7. Zpřístupnění poskytované sociální služby veřejnosti

Služba je otevřená veřejnosti, vzájemnému dialogu s rodinou a přáteli klientů. 


Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poskytuje sociální službu mužům a ženám ve věku od 20 let s mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných omezení. Jedná se o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, které potřebují stálou (dlouhodobou) péči či pomoc ve většině základních životních potřeb.

Celková kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením je 102 míst. Kapacita služby domova pro osoby se zdravotním postižením Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, místo poskytování Mladeč, Nové Zámky 2, (I. a III. bydlení) je 54 míst. Místo poskytování Měrotín 106 je kapacita 12 míst, místo poskytování Wolkerova 361, Červenka je 10 míst. Místo poskytování Rybníček 45, Litovel je kapacita 18 míst.

Domov pro osoby se zdravotním postižením IV. bydlení

Poskytuje sociální službu mužům ve věku od 20 let s mentálním postižením, případně s přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, potřebují stálou (dlouhodobou) péči či pomoc ve většině základních životních potřeb a současně mají specifické potřeby vyplývající z projevů poruch chování, jenž mohou být doprovázeny agresivitou vůči sobě nebo svému okolí.

Kapacita služby domova pro osoby se zdravotním postižením Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, místo poskytování Mladeč, Nové Zámky 2 (4. bydlení) je 8 míst.

 

Domov se zvláštním režimem

Poskytuje sociální službu mužům ve věku od 27 let s mentálním postižením a s přidruženým psychickým onemocněním, včetně přidružených smyslových nebo tělesných omezení. Jedná se o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, jejichž specifické potřeby vyžadují určitá režimová opatření.

Služba je poskytována i osobám s mentálním postižením kombinovaným s demencí, kterým služba začala být poskytována před datem 1. 1. 2020 a jejichž nepříznivá sociální situace nadále trvá a nemohla být vyřešena poskytováním jiné formy a druhu sociální služby.

Celková kapacita služby domov se zvláštním režimem je 8 míst. Kapacita služby v domově se zvláštním režimem, místo poskytování, Jiráskova 338, Červenka je 8 míst pro muže.

 

Chráněné bydlení

Poskytuje sociální službu mužům a ženám od 20 let se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení lehkého až středního stupně, kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, jejichž situace vyžaduje individuální podporu či pomoc jiné fyzické osoby.

 

Celková kapacita služby chráněné bydlení v organizaci Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p. o., je 33 míst. Kapacita služby v zařízení na adrese Nádražní 388, Červenka je 5 míst. Kapacita služby v zařízení na adrese Olomoucká 345, Uničov je 6 míst. Kapacita služby v zařízení na adrese Drahanovice 283 je 6 míst. Kapacita služby v zařízení na adrese Pavlínka 1141/14, Litovel je 8 míst a na adrese Staroměstské náměstí 233/10, Litovel je 8 míst.

 

 

Více na www.novezamky.cz

 18.1.2017 7:17:36 | přečteno 5665x | pavel.zenozicka
 
předchozí další
Ze života v obci
Ze života v obci
Ze života v obci
Ze života v obci
Ze života v obci
Ze života v obci
Ze života v obci
Ze života v obci
DSC 3367
Ze života v obci
Ze života v obci
Ze života v obci
Ze života v obci
DSC 3496
Ze života v obci
Ze života v obci
Ze života v obci
DSC_7315.JPG
Ze života v obci
Ze života v obci

Virtuální prohlídka

obrázek nenalezen
MAS Moravská cestaMikroregion LitovelskoOlomoucký krajSociální pracovníkVHS ČerlinkaKIDSOK

Zápatí sloupec 01

Obec Mladeč

Mladeč 78
783 21 Mladeč
www.mladec.cz

Zápatí sloupec 02

telefon: 585 347 144
email: obec@mladec.cz
datová schránka: 62fauwv

Zápatí sloupec 03

úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30 
středa : 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

 
load