Obec Mladeč

Oficiální stránky obce Mladeč
Vstup do jeskyní

Vstup do jeskyní

Vyhledávání

Myslivecký spolek

 • Honební společenstvo je myslivecký spolek, kde členové provozují myslivost na daném území nazývaném honitba.

 • Myslivost chápeme jako volnočasovou aktivitu, kde se staráme o volně žijící živočichy. Tedy zejména o zvěř jejíchž druhy a stavy udržujeme v počtech, které odpovídají dané lokalitě.

 • Historie

  • dříve byl na celém území obhospodařovaném JZD Haňovice jeden myslivecký spolek, které se rozdělil počátkem 90-tých let na 3 samostatné spolky -  Mladeč, Haňovice a Řimice. Později na základě platného zákona o myslivosti dálnice R35 rozdělila ještě spolek Mladeč na 2 samostatné spolky.

  • Tak vznikla současná honitba Mladeč, kde myslivost vykonává Honební společenstvo Mladeč. Tato honitba se nachází mezi obcemi Mladeč – Sobáčov – Měrotín.

 • Honitba

  • Je to převážně polní honitba, kde pole tvoří ¾ území. Dále ¼ tvoří les. Minimum jsou vodní plochy.

  • Pole je většinou obděláváno zemědělským družstvem, kde jsou typické spíše větší celky, v menší míře soukromými zemědělci, kteří hospodaří na menších celcích. 

  • Les je to především kopec Třesín. který je součástí CHKO Litovelské Pomoraví, které řídí hospodaření v lese. Tak dochází  k nahrazování smrku listnatými dřevinami a k podpoře nižších stromových pater stromů. Les je pak věkově více rozrůzněný. To velmi ovlivňuje myslivecké hospodaření

  •  Vodní plochy tvoří jen řeka Morava s rybníkem Sobáčov.

 • Zvěř

  • V daných podmínkách se vyskytuje zvěř zejména zvěř srnčí, prase divoké, zajíc a kachna divoká.

  • Počty srnčí zvěře udržuje na stejných stavech, počty divokých prasata narostly v posledních 20 letech a to na celém území ČR, stavy zajíců klesaly a jsou stále na nižších stavech a počty kachen odpovídají malé ploše vodních ploch. Stavy ostatní  drobné zvěře jako bažant jsou na zcela minimálních počtech a koroptev již zmizela vlivem tlaků predátorů úplně.

 • Péče o zvěř

  • Péče o zvěř je naše hlavní aktivita, je zaměřena na udržování stavů srnčí zvěře a na podporu zvyšování stavů drobné zvěře.

  • Proto obhospodařujeme malá zvěřní políčka, která každý rok ve vhodnou osejeme odpovídajícími plodinami vhodných pro biopásy ( pohanka, proso, obilí, lupina, krmná kapusta ). To poskytuje zvěři nejen obživu, ale i úkryt v době po žních nebo přes zimu.

  • Vysazujeme malé remízky vhodných dřevin stromů a keřů, které nabízí zvěři klid a úkryt a některé plodonosné keře i obživu.

  • Rozmístili jsme napáječky na místa, kde v období sucha není přirozený zdroj vody.

  • V zimě zvěř přikrmujeme, aby nestrádala.

 • Lov

  • Cílem lovu je udržovat stavy zvěře v odpovídajících počtech. Tedy ideálně lovit roční přírůst zvěře.

  • Z důvodu poklesu stavů drobné zvěře jsme zrušili společné hony.

  • Lovíme tedy zejména  zvěř srnčí a prasata divoká.

  • Z plánovaných počtů lovu se musí odečíst úhyn, který je dán zejména sražením auty. Naše honitba je protkaná silnicemi a provoz je zde vysoký a tak úhyn na silnici je také vysoký.

 • Rušení zvěře

  • Honitba je na území, kde je větší celoroční pohyb lidí a vozidel. Zvěř je tímto rušena a tak se její aktivita přesouvá ze dne více do noci. Toto je významná změna za posledních 25 let. Tato aktivita v noci činí problém při pozorování zvěře a při lovu. Lov za tmy je náročnější a také méně bezpečný. Zvěř je ale více rušena pohybem turistů uvnitř lesa mimo vyznačené stezky, hlukem, jízdou na čtyřkolkách apod.

  • Také negativní je vliv volně pobíhajících psů, kteří se vzdálí majiteli z jeho vlivu a nebo psi zcela volně se pohybující se v noci. Každý rok nacházíme roztrhanou zvěř volně pobíhajícími psy a nebo v zimě za mrazů uhynulou zvěř po štvaní psem, kdy zvěř uhyne vyčerpáním resp. na zápal plic.

  • Všichni by měli určitě dbát na klid v honitbě v červnu v době kladení mláďat, proto byl červen nazýván měsícem myslivosti

 • Kontakt:

  • Honební společenstvo Mladeč, Sobáčov 7, 783 21 Mladeč, Tel: 602 784 402

13.2.2017 13:54:06 | přečteno 2695x | pavel.zenozicka

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:
 
předchozí další
1 Mladečské jeskyně  stalagmit MUMIE, foto Petr Zajíček
048
DSC 0110
DSC 3496
DSC 3367
040
DSC 0029
016
001
054
3 Mladečské jeskyně  Dóm Mrtvých, rituální obřad, foto Petr Zajíček
DSC 0023
DSC 0007
045
DSC 0051
034
037
7 Mladečské jeskyně, provozní budova, foto Ing J Flek
042
008
043
072
DSC 3368
DSC 3187
2 Mladečské jeskyně Panenská jeskyně, Betlém, foto Petr Zajíček

Virtuální prohlídka

obrázek nenalezen
MAS Moravská cestaMikroregion LitovelskoOlomoucký krajSdružení obcí střední MoravyVHS ČerlinkaKIDSOK

Zápatí sloupec 01

Obec Mladeč

Mladeč 78
783 21 Mladeč
www.mladec.cz

Zápatí sloupec 02

telefon: 585 347 144
email: obec@mladec.cz
datová schránka: 62fauwv

Zápatí sloupec 03

úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30 
středa : 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

 
load