Obec Mladeč

Oficiální stránky obce Mladeč
Vstup do jeskyní

Vstup do jeskyní

Vyhledávání

ÚSP Nové Zámky

Foto nové zámky 012

Poslání zařízení

Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb vytváří podmínky a podporu pro důstojný a naplňující život pro dospělé osoby, které si vlivem své nepříznivé situace nemohou sociální služby zabezpečit za pomoci blízké osoby nebo terénními službami. Zařízení poskytuje sociální služby spojené s celoročním ubytováním.

Zásady poskytovaných sociálních služeb v zařízení

Předcházení a zamezení sociálního vyloučení

Poskytovaná sociální služba směřuje k předcházení a zamezení sociálního vyloučení uživatele, podporuje uživatele při přiblížení se běžnému životu.

Zajištění bezpečného prostředí
Pracovníci zařízení respektují práva všech uživatelů, zachovávají jejich důstojnost a možnost volby s vědomím přiměřeného rizika.

Individualizace služeb
Služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb a požadavků uživatele a možností poskytovatele. Uživatelé dle svých schopností rozhodují o využití nabídky poskytovaných služeb, pracovníci aktivně uživatele při tomto podporují.
 
Podpora samostatnosti, aktivizace a rozvoje uživatelů

Podpora je směřována k rozvoji, aktivizaci, soběstačnosti a seberealizaci uživatele. Péče je poskytována uživatelům, u nichž je zapojení do činnosti omezeno jejich schopnostmi a možnostmi.

Lidský přístup

Pracovníci zařízení jsou uživateli oporou, rádcem a důvěrníkem.

Týmová a odborná práce

Zařízení usiluje o týmovou a profesionální práci na všech úrovních poskytované sociální služby. Pracovníci jsou podporováni v odbornosti své profese a v dalším vzdělávání, které umožňuje zvyšování kvality poskytované sociální služby.

Zpřístupnění poskytované sociální služby veřejnosti

Služba je otevřená veřejnosti, vzájemnému dialogu s rodinou a přáteli uživatelů.


Kapacita

 Celková kapacita zařízení je pro 157 uživatelů. Zařízení má jednu pobočku.


Popis

Nové Zámky jsou ústředím celého zařízení, poskytují službu 93 uživatelům - můžům a ženám se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad. Místo poskytování sociální služby je na adrese Nové Zámky 2, Mladeč.

Pobočka v Litovli je koncipována jako zařízení pro dospělé muže a ženy s vyšší mírou samostatnosti v běžných činnostech, komunikaci a v sociálním chováním. Sociální služba je poskytována 64 uživatelům (11 ženám a 53 mužům). Místo poskytování sociální služby je na adrese Litovel, Rybníček 44 a 45.

Organizace poskytuje sociální služby na základě oprávnění (Rozhodnutí o registraci),a to pro dvě sociální služby:

domov pro osoby se zdravotním postižením
domov se zvláštním režimem (pouze pro muže).


Více na www.novezamky.cz

18.1.2017 7:17:36 | přečteno 54x | pavel.zenozicka
 
předchozí další
DSC 0007
1 Mladečské jeskyně   stalagmit MUMIE, foto Petr Zajíček
042
DSC 3496
DSC 3368
072
054
3 Mladečské jeskyně   Dóm Mrtvých, rituální obřad, foto Petr Zajíček
048
045
7 Mladečské jeskyně, provozní budova, foto Ing  J  Flek
DSC 0029
DSC 3367
2 Mladečské jeskyně Panenská jeskyně, Betlém, foto Petr Zajíček
040
DSC 0023
008
037
016
043
001
DSC 3187
DSC 0051
DSC 0110
034

Zápatí sloupec 01

Obec Mladeč

Mladeč 78
783 21 Mladeč
www.mladec.cz

Zápatí sloupec 02

telefon: 585 347 144
email: obec@mladec.cz
datová schránka: 62fauwv

Zápatí sloupec 03

úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30 
středa : 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

 
load