Obec Mladeč

Oficiální stránky obce Mladeč
Vstup do jeskyní

Vstup do jeskyní

Vyhledávání

Myslivecký spolek

 • Honební společenstvo je myslivecký spolek, kde členové provozují myslivost na daném území nazývaném honitba.

 • Myslivost chápeme jako volnočasovou aktivitu, kde se staráme o volně žijící živočichy. Tedy zejména o zvěř jejíchž druhy a stavy udržujeme v počtech, které odpovídají dané lokalitě.

 • Historie

  • dříve byl na celém území obhospodařovaném JZD Haňovice jeden myslivecký spolek, které se rozdělil počátkem 90-tých let na 3 samostatné spolky -  Mladeč, Haňovice a Řimice. Později na základě platného zákona o myslivosti dálnice R35 rozdělila ještě spolek Mladeč na 2 samostatné spolky.

  • Tak vznikla současná honitba Mladeč, kde myslivost vykonává Honební společenstvo Mladeč. Tato honitba se nachází mezi obcemi Mladeč – Sobáčov – Měrotín.

 • Honitba

  • Je to převážně polní honitba, kde pole tvoří ¾ území. Dále ¼ tvoří les. Minimum jsou vodní plochy.

  • Pole je většinou obděláváno zemědělským družstvem, kde jsou typické spíše větší celky, v menší míře soukromými zemědělci, kteří hospodaří na menších celcích. 

  • Les je to především kopec Třesín. který je součástí CHKO Litovelské Pomoraví, které řídí hospodaření v lese. Tak dochází  k nahrazování smrku listnatými dřevinami a k podpoře nižších stromových pater stromů. Les je pak věkově více rozrůzněný. To velmi ovlivňuje myslivecké hospodaření

  •  Vodní plochy tvoří jen řeka Morava s rybníkem Sobáčov.

 • Zvěř

  • V daných podmínkách se vyskytuje zvěř zejména zvěř srnčí, prase divoké, zajíc a kachna divoká.

  • Počty srnčí zvěře udržuje na stejných stavech, počty divokých prasata narostly v posledních 20 letech a to na celém území ČR, stavy zajíců klesaly a jsou stále na nižších stavech a počty kachen odpovídají malé ploše vodních ploch. Stavy ostatní  drobné zvěře jako bažant jsou na zcela minimálních počtech a koroptev již zmizela vlivem tlaků predátorů úplně.

 • Péče o zvěř

  • Péče o zvěř je naše hlavní aktivita, je zaměřena na udržování stavů srnčí zvěře a na podporu zvyšování stavů drobné zvěře.

  • Proto obhospodařujeme malá zvěřní políčka, která každý rok ve vhodnou osejeme odpovídajícími plodinami vhodných pro biopásy ( pohanka, proso, obilí, lupina, krmná kapusta ). To poskytuje zvěři nejen obživu, ale i úkryt v době po žních nebo přes zimu.

  • Vysazujeme malé remízky vhodných dřevin stromů a keřů, které nabízí zvěři klid a úkryt a některé plodonosné keře i obživu.

  • Rozmístili jsme napáječky na místa, kde v období sucha není přirozený zdroj vody.

  • V zimě zvěř přikrmujeme, aby nestrádala.

 • Lov

  • Cílem lovu je udržovat stavy zvěře v odpovídajících počtech. Tedy ideálně lovit roční přírůst zvěře.

  • Z důvodu poklesu stavů drobné zvěře jsme zrušili společné hony.

  • Lovíme tedy zejména  zvěř srnčí a prasata divoká.

  • Z plánovaných počtů lovu se musí odečíst úhyn, který je dán zejména sražením auty. Naše honitba je protkaná silnicemi a provoz je zde vysoký a tak úhyn na silnici je také vysoký.

 • Rušení zvěře

  • Honitba je na území, kde je větší celoroční pohyb lidí a vozidel. Zvěř je tímto rušena a tak se její aktivita přesouvá ze dne více do noci. Toto je významná změna za posledních 25 let. Tato aktivita v noci činí problém při pozorování zvěře a při lovu. Lov za tmy je náročnější a také méně bezpečný. Zvěř je ale více rušena pohybem turistů uvnitř lesa mimo vyznačené stezky, hlukem, jízdou na čtyřkolkách apod.

  • Také negativní je vliv volně pobíhajících psů, kteří se vzdálí majiteli z jeho vlivu a nebo psi zcela volně se pohybující se v noci. Každý rok nacházíme roztrhanou zvěř volně pobíhajícími psy a nebo v zimě za mrazů uhynulou zvěř po štvaní psem, kdy zvěř uhyne vyčerpáním resp. na zápal plic.

  • Všichni by měli určitě dbát na klid v honitbě v červnu v době kladení mláďat, proto byl červen nazýván měsícem myslivosti

 • Kontakt:

  • Honební společenstvo Mladeč, Sobáčov 7, 783 21 Mladeč, Tel: 602 784 402

13.2.2017 13:54:06 | přečteno 54x | pavel.zenozicka
 
předchozí další
016
3 Mladečské jeskyně  Dóm Mrtvých, rituální obřad, foto Petr Zajíček
072
034
DSC 0110
008
DSC 0051
1 Mladečské jeskyně  stalagmit MUMIE, foto Petr Zajíček
DSC 3367
045
DSC 3187
001
042
043
DSC 0029
037
DSC 3368
040
054
7 Mladečské jeskyně, provozní budova, foto Ing J Flek
2 Mladečské jeskyně Panenská jeskyně, Betlém, foto Petr Zajíček
DSC 0007
048
DSC 3496
DSC 0023

Zápatí sloupec 01

Obec Mladeč

Mladeč 78
783 21 Mladeč
www.mladec.cz

Zápatí sloupec 02

telefon: 585 347 144
email: obec@mladec.cz
datová schránka: 62fauwv

Zápatí sloupec 03

úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30 
středa : 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

 
load